Hiện có 36 cán bộ, giáo viên thuộc 9 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
HÌNH PHƯỚC CỦL
Họ tên HÌNH PHƯỚC CỦL
Ngày sinh 17/07/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Hiệu trưởng culhp421@anminh.edu.vn
CHÂU NGỌC THIỆN
Họ tên CHÂU NGỌC THIỆN
Ngày sinh 12/11/1968
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Phó Hiệu trưởng thiencn422@anminh.edu.vn
LÂM MINH HÙNG
Họ tên LÂM MINH HÙNG
Ngày sinh 28/11/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Kế toán hunglm422@anminh.edu.vn
NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Họ tên NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Ngày sinh 12/10/1976
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên thangnd422@anminh.edu.vn
LÊ THANH NHÃ
Họ tên LÊ THANH NHÃ
Ngày sinh 15/04/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Văn thư-Thủ quỹ nhalt422@anminh.edu.vn
NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Họ tên NGUYỄN TRỌNG HIẾU
Ngày sinh 09/02/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên hieunt@anminh.edu.vn
NGUYỄN VĂN VĂN
Họ tên NGUYỄN VĂN VĂN
Ngày sinh 19/04/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên vannv@anminh.edu.vn
TRẦN VĂN HẬU
Họ tên TRẦN VĂN HẬU
Ngày sinh 10/05/1973
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên hautv@anminh.edu.vn
NGUYỄN THÀNH LŨY
Họ tên NGUYỄN THÀNH LŨY
Ngày sinh 20/10/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên luynt@anminh.edu.vn
VÕ VĂN ĐÈN
Họ tên VÕ VĂN ĐÈN
Ngày sinh 12/05/1978
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên denvv@anminh.edu.vn
VÕ ÚT MƯỜI
Họ tên VÕ ÚT MƯỜI
Ngày sinh 21/10/1978
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên muoivu@anminh.edu.vn
NGUYỄN VĂN TUẤN
Họ tên NGUYỄN VĂN TUẤN
Ngày sinh 12/05/1978
Giới tính Nam
Đơn vị tổ bộ môn
tổ bộ môn Giáo viên thể dục tuannv@anminh.edu.vn
NGUYỄN VĂN KHÁNH
Họ tên NGUYỄN VĂN KHÁNH
Ngày sinh 12/06/1990
Giới tính Nam
Địa chỉ Vân Khánh - An Minh
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Giáo viên thể dục khanhnv422@anminh.edu.vn
PHẠM THỊ LOAN
Họ tên PHẠM THỊ LOAN
Ngày sinh 28/08/1982
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên loanpt@anminh.edu.vn
LÂM VĨNH HÒA
Họ tên LÂM VĨNH HÒA
Ngày sinh 26/01/1958
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Giáo viên hoalv@anminh.edu.vn
PHẠM THỊ HẢI ÂU
Họ tên PHẠM THỊ HẢI ÂU
Ngày sinh 28/07/1980
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên aupt@anminh.edu.vn
LÊ THỊ CẨM HƯỜNG
Họ tên LÊ THỊ CẨM HƯỜNG
Ngày sinh 01/01/1992
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên huongltc@anminh.edu.vn
PHẠM THỊ THU VÂN
Họ tên PHẠM THỊ THU VÂN
Ngày sinh 01/01/1992
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng nhân viên phục vụ vanptt@anminh.edu.vn
CHÂU MINH TUẤN
Họ tên CHÂU MINH TUẤN
Ngày sinh 02/03/1980
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên tuancm@anminh.edu.vn
TRƯƠNG HOÀNG TOÀN
Họ tên TRƯƠNG HOÀNG TOÀN
Ngày sinh 01/04/1980
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên toanth@anminh.edu.vn
LÊ VĂN KHÍCH
Họ tên LÊ VĂN KHÍCH
Ngày sinh 09/06/1978
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên khichlv@anminh.edu.vn
LÊ THỊ THI
Họ tên LÊ THỊ THI
Ngày sinh 03/07/1980
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên thilt@anminh.edu.vn
PHẠM VĂN THƯƠNG
Họ tên PHẠM VĂN THƯƠNG
Ngày sinh 01/01/1982
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên thuongpv@anminh.edu.vn
ĐỖ TÂM QUYÊN
Họ tên ĐỖ TÂM QUYÊN
Ngày sinh 01/01/1988
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ khối 1
Tổ khối 1 Giáo viên quyendt@anminh.edu.vn
ĐỖ THÀNH ĐA
Họ tên ĐỖ THÀNH ĐA
Ngày sinh 01/01/1965
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên dadt@anminh.edu.vn
TRẦN THỊ SOAN
Họ tên TRẦN THỊ SOAN
Ngày sinh 01/05/1975
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên soantt@anminh.edu.vn
PHẠM GIẢI PHÓNG
Họ tên PHẠM GIẢI PHÓNG
Ngày sinh 02/10/1969
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 3
Tổ khối 3 Giáo viên phongpg@anminh.edu.vn
NGUYỄN HOÀNG NAM
Họ tên NGUYỄN HOÀNG NAM
Ngày sinh 07/11/1975
Giới tính Nam
Đơn vị tổ bộ môn
tổ bộ môn Giáo viên namnh@anminh.edu.vn
HUỲNH THỊ HỒNG LOAN
Họ tên HUỲNH THỊ HỒNG LOAN
Ngày sinh 15/07/1974
Giới tính Nữ
Đơn vị tổ bộ môn
tổ bộ môn Giáo viên loanhth@anminh.edu.vn
VÕ MỸ LINH
Họ tên VÕ MỸ LINH
Ngày sinh 20/09/1980
Giới tính Nữ
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên linhvm@anminh.edu.vn
PHAN HOÀNG ĐIỂM
Họ tên PHAN HOÀNG ĐIỂM
Ngày sinh 24/12/1977
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 4
Tổ khối 4 Giáo viên diemph@anminh.edu.vn
HUỲNH TẤN LỘC
Họ tên HUỲNH TẤN LỘC
Ngày sinh 25/12/1962
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 2
Tổ khối 2 Giáo viên locht@anminh.edu.vn
ĐỖ NGỌC TÀI
Họ tên ĐỖ NGỌC TÀI
Ngày sinh 29/08/1969
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ khối 5
Tổ khối 5 Giáo viên taidn@anminh.edu.vn
LÊ THANH ĐIỀN
Họ tên LÊ THANH ĐIỀN
Ngày sinh 20/02/1979
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Giáo viên dienlt@anminh.edu.vn
CAO XUÂN ĐỊNH
Họ tên CAO XUÂN ĐỊNH
Ngày sinh 15/05/1992
Giới tính Nam
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Giáo viên chudinhkg@gmail.com
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Họ tên NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Ngày sinh 05/09/1993
Giới tính Nữ
Địa chỉ Ấp Thuận Án xã Phú Mỹ huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang
Đơn vị Tổ văn phòng
Tổ văn phòng Giáo viên Tiếng Anh thuongnt422@anminh.edu.vn
 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 73
  • Hôm nay: 18597
  • Tháng hiện tại: 37895
  • Tổng lượt truy cập: 2900285

Liên kết