BÁO CÁO Công tác tháng 01 năm 2014 và chương trình công tác tháng 02 Năm 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 02:49 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 2
PHÒNG GD&ĐT AN MINH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Vân Khánh 2 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
        Số:      /BC-THVK2
 
  Vân Khánh, ngày 07 tháng 02 năm 2014.
 
BÁO CÁO
Công tác tháng 01 năm 2014 và chương trình công tác tháng 02 Năm 2014
 
        Phần I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014
(Từ ngày 06/01/2014 đến 07/02/2014)
 
Trong tháng 01 năm 2014, Trường Tiểu học Vân Khánh 2 đã tổ chức thực hiện các mặt công tác và đạt được những kết quả sau:
I/. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’,“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo’’.
- Vui xuân Giáp Ngọ tiết kiệm, lành mạnh; Công chức viên chức chấp tốt luật giao thông đường bộ, đường thủy, trong dịp tết Nguyên Đán, không có cán bộ công chức viên chức vi phạm các tệ nạn xã hội; chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, luật phòng chống tham nhũng, lãng phí.
II/. Công tác chuyên môn:
* Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ đúng theo qui định.
- Các tổ sinh hoạt chuyên môn được 5 cuộc. Thao giảng 14 tiết, dự giờ 12 tiết. Cụ thể như sau:
Tổ khối 1: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 1 cuộc được 2 tiết, dự giờ 4 tiết. Duyệt hồ sơ, sổ sách, giáo án được 1 lược.
Tổ khối 2: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 1 cuộc được 2 tiết, dự giờ không.
Tổ khối 3: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 1 cuộc được 2 tiết, dự giờ 2 tiết.
Tổ khối 4: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 2 cuộc được 4 tiết, dự giờ 4 tiết. Duyệt hồ sơ, sổ sách, giáo án được 1 lược.
Tổ khối 5: Sinh hoạt chuyên môn được 1 cuộc. Thao giảng 2 cuộc được 4 tiết, dự giờ 2 tiết. Duyệt hồ sơ, sổ sách, giáo án được 1 lược. Kết hợp với đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra 08 giáo viên trực tiếp giảng dạy.
- Các lớp có học sinh yếu giáo viên chủ nhiệm đã xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.
- Đã tổ chức Hội thi Vỡ sạch - Chữ viết đẹp vòng trường có 104 học sinh tham gia dự thi. Kết quả chọn được 21 em dự thi Vỡ sạch - Chữ viết đẹp vòng huyện.
- Đã tổ chức phút tra trình độ văn hóa trên địa bàn, cập nhật số liệu vào chương trình quản lý PCGD mới của Bộ Giáo dục.
- Chưa cập nhật số liệu học sinh vào chương trình quản lý trường học SMAS 2.0.
- Đã tổ chức họp phụ huynh học sinh ở một số lớp để thông báo kết quả kiểm tra cuối học kỳ I.
- Nhà trường đã tổ chức sơ kết phong trào xã hội hóa giáo dục.
III/. Công tác quản lý tổng hợp:
1/. Tổ chức cán bộ - Thanh tra:
- Trường mới tiếp nhận 01 nhân sự chuyên ngành công nghệ thông tin. Tổng số nhân sự của trường hiện nay là 35.
- Đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ viên chức hoạt động có hiệu quả.
- Tổ chức sơ kết học kỳ I. Đề ra phương hướng học kỳ II.
- Chấn chỉnh việc nộp báo báo tháng của các bộ phận và giáo viên chủ nhiệm.
- Xây dựng báo cáo, phương hướng tháng cho các bộ phận nhà trường.
- Chưa theo dõi sát việc thực hiện quy chế cơ quan và ngày giờ công ở các điểm trường.
- Các bộ phận nhà trường đã xây dựng báo cáo học kỳ I và đề ra phương hướng nhiệm vụ của học kỳ II.
- Công tác duy trì sĩ số học sinh đến thời điểm hiện tại đạt tốt.
- Ban thanh tra đã kiểm tra hồ sơ sổ sách của 24 giáo viên chủ nhiệm lớp, có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp có xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.
- Việc bảo quản, sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh, trang trí vệ sinh lớp học đa số thực hiện tốt.
-  Chưa kiểm tra hồ sơ hai tổ khối chuyên môn theo đúng kế hoạch đề ra.
2/. Kế hoạch tài chính cơ sở vật chất:
- Thực hiện công tác công khai tài chính đúng quy định.
- Đã hoàn thành các loại hồ sơ nhận và cấp phát lương tháng 01+ 02/2014.
- Y tế học đường: Chưa xây dựng kế hoạch gửi cho các điểm và thực
hiện.
- Vận động xã hội hóa giáo dục được 25.000.000 đồng.
- Chưa xây dựng kế hoạch làm Xanh - Sạch - Đẹp ở các điểm trường.
IV/. Công tác Đảng, Đoàn thể:
1/. Đội TNTP Hồ Chí Minh:
- Tuyên truyền đến Đội viên và học sinh ý nghĩa ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam (09/01/1950 – 09/01/2014) được 02 cuộc có 86 học sinh tham gia tiếp thu. Tuyên truyền về đạo đức lối sống lành mạnh như: Chấp hành tốt luật giao thông, không tham các tệ nạn xã hội, vệ sinh cá nhân được 02 cuộc thu hút trên 116 học sinh tham gia tiếp thu.
- Tổ chức HKPĐ cấp trường với 2 nội dung: Bóng đá, điền kinh để tập luyện chọn học sinh dự thi cấp huyện. Có 136 vận động viên tham gia. Kết quả Giải nhất bóng đá điểm Ba Thọ, giải nhì điểm Kinh Quân Sự A, giải ba điểm Mương Đào và 18 giải Nhất, Nhì, Ba cho 3 nội dung thi đấu của môn Điền kinh là Ném bóng (nam, nữ); Chạy (nam, nữ); Bật xa (nam, nữ). Ban tổ chức đã chọn 10 vận động viên tham dự môn bóng đá và 12 vận động viên tham dự môn điền kinh tại huyện.
- Tổ chức triển khai chương trình rèn luyện Đội viên chuyên hiệu “Nghi thức đội’’ hạng 3.
- Triển khai công văn 609/PGD-ĐT. Về việc vận động ngày Tết vì người nghèo nạn nhân chất độc da cam. Kết quả CBGV được 700.000 đồng, học sinh 588.000 đồng.
2/. Công đoàn trường học:
- Hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014.
- Quán triệt công đoàn viên thực hiện vui xuân tiết kiệm, an toàn.
- Chỉ đạo Ban TTND phối hợp nhà trường thanh tra toàn diện giáo viên.
3/. Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Nhắc nhở cho đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2014.
- Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy xét và đề nghị kết nạp đảng viên mới.
* Nhận xét, đánh giá chung:
Ưu điểm:
- Tư tưởng của cán bộ CCVC ổn định trong thời gian đón xuân Giáp Ngọ, không có giáo viên vi phạm tệ nạn xã hội.
- Nhìn chung các hoạt động của nhà trường thực hiện tương đối tốt.
- Các bộ phận nhà trường báo cáo kịp thời, đúng quy định.
Khuyết điểm:
- Sinh hoạt chuyên môn chưa đúng quy định. Riêng tổ khối 02 không dự
giờ.
- Chưa cập nhật số liệu học sinh vào chương trình quản lý trường học SMAS 2.0.
- Chưa xây dựng kịp thời kế hoạch Xanh – Sạch – Đẹp ở các điểm trường.
- Chưa kiểm tra 02 tổ khối chuyên môn theo kế hoạch.
- Công tác Y tế học đường chưa xây dựng kế hoạch hoạt động.
 
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2014
Từ ngày 08 tháng 02 năm 2014 đến hết ngày 07 tháng  03 năm 2014
I/.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
- Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ công chức – viên chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’,“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’.
II/. Công tác chuyên môn:
- Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, dự giờ theo qui định.
- Chỉ đạo phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi ở các lớp.
- Tham gia Hội thi Vỡ sạch - Chữ viết đẹp vòng huyện.
- Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng huyện.
- Chỉ đạo tổ chức tập luyện cho học sinh tham gia Hội khỏa Phù đổng cấp huyện.
- Tiếp tục di trì sĩ số học sinh ở các khối lớp.
- Tiếp tục cập nhật số liệu vào chương trình quản lý PCGD mới của Bộ Giáo dục.
- Cập nhật số liệu học sinh vào chương trình quản lý trường học SMAS 2.0.
- Tổ chức tham gia ngày hội Công nghệ thông tin và ĐDDH tự làm do Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh tổ chức.
III/. Công tác quản lý tổng hợp:
1/. Tổ chức cán bộ - Thanh tra:
- Sắp xếp kiện toàn các bộ phận chức năng nhà trường hoạt động hiệu quả.
- Tiếp tục kiểm tra nội bộ.
- Ra quyết định sử dụng giáo án máy vi tính.
- Chỉ đạo công đoàn theo dõi việc thực hiện quy chế cơ quan và ngày giờ công ở các điểm trường.
- Kiểm tra hồ sơ hai tổ khối chuyên môn.
2/. Kế hoạch tài chính cơ sở vật chất:
- Thực hiện công tác công khai tài chính đúng quy định.
- Tiếp tục chỉ đạo vận động xã hội hóa giáo dục.
- Chỉ đạo duy trì xây dựng kế hoạch làm Xanh - Sạch - Đẹp và xanh hóa lớp học ở các điểm trường.
- Chỉ đạo bộ phận Y tế học đường xây dựng kế hoạch hoạt động Y tế học đường.
IV/. Công tác Đảng, Đoàn thể:
1/. Đội TNTP Hồ Chí Minh:
- Tiếp tục tuyên truyền luật giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, văn minh.
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho học sinh hiểu được ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014).
- Tiếp tục tổ chức tập luyện cho học sinh tham gia Hội khỏe phù đổng cấp huyện.
- Tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện Đội viên chuyên hiệu “ Nghi thức đội “ hạng 3.
- Tổ chức triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ “thu gom giấy vụn “ và cuộc vận động xây dựng “ Ngôi nhà tình bạn “ năm 2014.
2/. Công đoàn trường học:
- Phối hợp BGH và ủy ban kiểm tra - TTND đánh giá các loại quy chế.
- Hoàn thành tự chấm điểm công đoàn.
- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra công đoàn vào tháng 03.
- Phát động công đoàn viên tham gia phong trào do công đoàn tổ chức nhân ngày 08/03.
- Chỉ đạo Ban TTND hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
3/. Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Tham mưu Đảng ủy xác minh lý lịch quần chúng ưu tú.
- Sinh hoạt chuyên đề “ Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình’’.
- Phân công nhiệm vụ cho chi ủy chi bộ.
Trên đây là báo cáo tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2014. Đề nghị mỗi cán bộ giáo viên trong trường, với  nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.
     Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- PGD  An Minh;                                                                                       
- UBND xã Vân Khánh;                                                                   
- Các bộ phận trong nhà trường;
- Lưu: VT.                                                                                                                HÌNH PHƯỚC CỦL
 
 
Tác giả bài viết: Hình Phước Củl
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 184
  • Tháng hiện tại: 2181
  • Tổng lượt truy cập: 183890

Liên kết